25 výhybka of Americký Národní Socialismus

1. My nárok člen určitý anglická národní vlajka of celek Rozřádkovuje do jeden celek Amerika v rozhlase báze of
člen určitý dobrý of národní sebeurčení .


2. My nárok rovnost of dobrý do člen určitý Americký lid do its dělení
s druhý národy, a člen určitý odvolání of člen určitý Sjednocený Národy, člen určitý Sever
Atlantský Dohoda Organizace, člen určitý Svět Bank, člen určitý Sever Americký Volný obchod
Souhlas, člen určitý Svět Obchod Organizace, a člen určitý Internacionál Penéž
financovat


3. My nárok dát a oblast ( koloniální ) až k krmení náš lid a až k pevně uložit
přebytek lidnatost .

4. Ale členy of člen určitý národ može být občanství of člen určitý stav . Ale those of
cudný Bíly krev, jakýkoliv jejich krédo, može být členy of člen určitý národ .
Bez- - občanství moci aktivní do Amerika ale ačkoliv host a musit být náchylný k soudní proces
do cizinci . Podle toho, ne Žid či homosexual može být jeden člen of člen určitý národ .

5. Člen určitý dobrý až k dát návrh v rozhlase Stav? pravidlo a legislativa mám být
být štasten do občan?s of člen určitý stav sám . My pročež nárok aby celek
funkcionář zařízení, of jakýkoliv druh, kerý do člen určitý národ, do člen určitý
stavy či do malý místo, mám být held do žádný aby ne občanství .
We My čelit člen určitý pomíjitelný parlamentní celnice of nacpávka sloupky pouze do
shoda s osoba důvod a zvláštní obchod - bez ohledu na
až k hodnost či nadání .

6. My nárok aby člen určitý Stav mám dotáhnout to daleko its bezprostřední clo až k darovat jeden
živobytí do its občanství . -li ono požadovat dokázat nemožný až k krmení člen určitý
čistý lidnatost, cizí národní ( bez- - občanství ) vůle být vyhnanec .


7. Celek bez- - Bíly přistěhovalci musit být předejít . My nárok aby celek
bez- - Rozřádkovuje běh bydlit do Amerika být nařídit až k dovolená člen určitý národ
bez odkladu a dopravit až k jejich dát of bázová adresa.

 

8. All citizens shall have equal rights and duties, regardless of class or
postavení


9. Ono musit být člen určitý nejdříve clo of každý občan až k běžet fyzický či dusevní
práce Člen určitý činnost of člen určitý celistvost musit ne bít se v člen určitý kostra
of člen určitý obec a být pro člen určitý obecné blaho .

 

My pročež nárok:


10. Člen určitý zrušení of důchod nezasloužený do práce
The Člen určitý faleš of obchod


11. Se zřetelem k člen určitý ohavný osobní oběťy of duch a divadelní rekvizity
nárok of jeden národ do jakýkoliv válka, osobní enrichment dle válka musit být
dbát ačkoliv jeden zločin proti člen určitý národ . My pročež nárok člen určitý bezcitný
konfiskace of celek válka výdělky .


12. My nárok člen určitý nationalization of celek obchod kdo mít been dřívější
do akciová společnost ( depozitum ).

13. My nárok hospodářský napravit vhodný až k náš národní nárok, člen určitý
prohibice of místo - marxista anglická národní vlajka a jejich supplantation s Národní
Socialistický obchod anglická národní vlajka, člen určitý chod of jeden právní stav instituce důchod - rozdělající do
hojný průmyslový podnik; člen určitý pro boha of jeden obyvatelný vést válku; člen určitý
restructuring of společenský bezpečí a blaho až k obsahovat brát narkotika genitálie do
blaho příjemce; člen určitý bezprostřední discontinuation of celek taxes dále majetek of
duchs nutnost, jako takový jídlo, šatstvo, útulek, lék atd., a člen určitý
náhrada of člen určitý běh clo osoustava s jeden garsoniéra - cena clo báze dále důchod .

14. My nárok člen určitý zrádný osoustava of zdraví líbit se být celý
revolucionovat My nárok neurč. člen cíl až k člen určitý společenské postavení quo do kdo lid forma na lití pod tlakem či
upadat dle nedostatek náležitý častování díky člen určitý nedostatek of jejich lékařský
dosah, Zdraví Údržba Organizace, či pojistka .
We My dále nárok člen určitý obsáhlý rozvoj of pojistka do stáří a
aby nařízení drogerie být udělal oba přítoky a přístupný .

15. My nárok člen určitý pro boha a údržba of jeden zdravý měšťácký, člen určitý
bezprostřední communalizing of dobrý fakulta oparuje a jejich kus majetku v jeden lacino
cena až k malý kupec, a aby člen určitý krajní důvod mám být ukazaný až k
celek malý kupec do člen určitý umístění of stav a městský druh .


16. My nárok jeden pozemková reforma vhodný až k náš národní nárok, aby
mám být dvojnásobný do příroda:

The Člen určitý bezprostřední pozemková reforma vůle být až k pojistit celek členy of člen určitý národ dostat
přítoky útulek . Člen určitý osoba jako takový stojí explicit, označení konce ve starých rukopisech do domácí
divadelní rekvizity Jakkoli, my podepřít člen určitý chod of jeden právní stav do člen určitý vyvlastnění of
dát do komunální cíl bez honorář kdy myslit nutný do
dát neplatný získal, či ne spravovat podle čeho člen určitý národní
blaho My dále nárok člen určitý zrušení of pozemková renta, člen určitý discontinuation
of celek taxes dále divadelní rekvizity, a člen určitý prohibice of celek hloubání do dát .

The Člen určitý druhotný pozemková reforma vůle být až k pojistit člen určitý obklíčení celistvost of
člen určitý národ is džem . Do sázení stranout dát do národní wildlife
chodníček Do aktualizovaný člen určitý městský, zemědělský, a hydrographical ( voda )
plochy of člen určitý národ . Do pro boha legislativa nařízení člen určitý činit of
poskvrnění, oxid uhličitý, skleník plynný , a toxin cenzurní povolení do člen určitý
atmosfera A do člen určitý pokračování následuje bádání a rozvoj of aktualizovaný hoří
dodat palivo a energie zdroje .

17. We demand the ruthless prosecution of those whose activities are
škodlivý až k člen určitý běžný obchod . Vrahove, dravý, pedophiles, běž
trestní, brát narkotika obchodník, lichvář, keťas, běh zrádce, etc . musit být
potrestat s krveprolití, jakýkoliv jejich krédo či běh .


18. My nárok aby Říman dekret právní stav, kdo sloužit jeden materialista nový svět
druh, být dát na dřívější místo do Úhel - Sas zvykové právo .

19. Člen určitý stav musit mít za to jeden dokonalý obnova of náš národní
osoustava of instruktáž jít s duchem času zamířit of otevření autobus až k každý schopný a hardworking
Americký člen určitý možnost vyšší instruktáž a of tak být v módě
růst Člen určitý rozvrh hodin of celek školský bydliště musit být brought
do bohatství jít s duchem času nárok of praktický duch . Člen určitý zamířit of člen určitý škola
musit být až k darovat člen určitý chovanec, počátek jít s duchem času nejdříve znamení of informace, jeden
hnát se za of člen určitý stav of člen určitý národ docela člen určitý učení of civilní věči . My
nárok člen určitý instruktáž of nadaný dítě of bezvýznamný rodiče, jakýkoliv jejich
jakost či držení, na úcet člen určitý stav .

20. Člen určitý stav musit pojistit aby člen určitý národ?s zdraví korouhevi ar najímat do
krytí matký, dítě, a člen určitý nenarozený . Do prohibice potrat a
euthanasia, až na do bedna of loupež, krvesmilství, běh- mixing, či dusevní
opoždění Do prohibice dítě dělnictvo a koncovka člen určitý počátky of dítě
zneužívat, alkoholismus, a brát narkotika připojení . Do pro boha dostat se do dobré kondice až k délat
možčlen určitý reestablishment of člen určitý jaderný čeleď do kdo člen určitý otcovsky vládnout práce
chvíle člen určitý matka zůstaje doma a brát líbit se of člen určitý dítě -li ona asi tolik
chtít Do dobytí pryč člen určitý hospodářský břímě spojoval s childbirth a
dát na dřívější místo ono s jeden složení osoustava of mzda najímat do those aby darovat
narození až k zdravý babies, takto dopravit člen určitý požehnání spojoval s
dítě Až k dále pojistit aby člen určitý národ?s zdraví korouhevi ar najímat,
legislativa mám být cestující agitace fyzický síla a darovat do
donucovací gymnastika a hry, a mezi námi obsáhlý podepřít of kříže
zasnouben do člen určitý tělovýchova of mládež .

21. My nárok člen určitý dobrý až k baissista boj do právní stav - trvaní občanství .


22. My nárok člen určitý zrušení of člen určitý žoldnéř, člen určitý cíl až k člen určitý nad - cvičení
of náš vojenský ačkoliv jeden?Meals-on-Wheels? plán do cizí krajina of ne osudný
obchod až k náš národ; a člen určitý formace of jeden oprávněný národní služba do člen určitý
obrana of náš běh a národ . Jeden aby vyhnat: bez- - Americký,
trestní, a citlivost filmu kurz .

23. My nárok právní válečníctví dále dobře uvážený politický lzivost a its
distribuce v tisku . Až k usnadnit člen určitý pro boha of jeden národní být naléhavý
my nárok:

(jeden ) Aby celek ediční program of a poplatník až k noviny objevení se do člen určitý
Anglicky jazyk musit být členy of člen určitý národ;

(b ) Aby ne bez- - Americký noviny moci objevit se bez člen určitý dokonalý
dovolení of člen určitý Stav . Ona musit ne být napsáný do Angličané jazyk;

(c ) Aby bez- - Rozřádkovuje mám být zabránit do právní stav dle úcast
finanční machinace do či autorita Americký noviny, a aby člen určitý penále do
contravening takový jeden právní stav mám být člen určitý potlačení of jakýkoliv takový noviny, a
člen určitý bezprostřední deportace of člen určitý bez- - Americký obsahovat .

The Člen určitý nakladatelský of archiválie kdo ar ne nápomocný až k člen určitý národní blaho
musit být nepřípustný . My nárok člen určitý právní pokračování of celek those cíl
do dovednost a literatura kdo korumpovaný náš národní duch, a člen určitý potlačení
of kulturní příhoda kdo porušit tato nárok .


24. We demand absolute religious freedom for all denominations in the
Stav, darovat ona činit ne hrozit its bytí ani dopustit se člen určitý morální
cit of člen určitý Bíly běh .

 

The Člen určitý Osoba, jako takový, stojí do absolutní Křestanství, aby ne does ne dopustit se
samo sebe až k jakýkoliv bližší okolnost denominace . Ono boj člen určitý Židovský - materialista
duch v a bez us, a is přesvědčit o aby náš národ pocínovat dosáhnout
permanentní zdraví ale zevnitř v rozhlase báze of člen určitý kořen:

Člen určitý obecné blaho dříve sobeckost .

25. Až k dát člen určitý celý plán do dojem, my nárok člen určitý pro boha of jeden
silný centrální národní pravidlo do člen určitý národ; člen určitý bezpodmíneč
autorita of člen určitý politický centrální parlament nad člen určitý čistý národ a its
organizace; a člen určitý formace of komise za úcelem čeho dobýt
mimo člen určitý celek legislativa cestující mezi námi národ a člen určitý mnohostranný Americký
stavy


člen určitý člen určitý vůdcovství of člen určitý pohyb budit naději až k práce bezcitný - po případě až k
ob
ětovat jejich dokonalý dobytek - až k chápat tato plán do čin .