25 punktar hinnar Amerísku Þjóðernis Jafnaðarstefnu

1. Við krefjumst sameiningar allra hvítra inn í sterkara samfélag byggðu á réttinum um þjóðlegt sjálfstæði.


2. Við krefjumst jafnréttis fyrir Bandaríkjamenn í alþjóðasamskiptum og úrsögn okkar úr SÞ, NATO, Alþjóðabankanum, NAFTA, WTO og IMF.


3. Við krefjumst lands og nýlendna svo koma megi til móts við þarfir kynstofns okkar.


4. Aðeins meðlimir þjóðarinnar mega vera ríkisborgarar í landinu. Ríkisborgarar geta aðeins verið hreinræktaðir hvítir menn burtséð frá trúarbrögðum þeirra. Þeir sem ekki eru ríkisborgarar mega aðeins lifa í Bandaríkjunum sem gestir og verða að hlýða lögum fyrir útlendinga. Enginn gyðingur eða samkynhneigður einstaklingur getur tilheyrt þjóðinni.


5. Kosningarétturinn er nokkuð sem aðeins ríkisborgarar skulu hafa.

Því krefjumst við að allir opinberir starfsmenn þjóðarinnar, hvar sem þeir starfa, skuli vera ríkisborgarar.

Við erum á móti núverandi spillingu ríkisins sem miðar að því að stjórna starfsráðningum með “jákvæðri mismunun”, kynjakvótum og öðru slíku í þágu sérhagsmunahópa.


6. Við krefjumst þess að ríkið skuli gera það að forgangsverkefni sínu að skapa viðunandi lífsskilyrði fyrir ríkisborgara sína. Ef matarbyrgðir eru af skornum skammti þá skulu þeir sem ekki hafa ríkisborgararétt vera sendir úr landi.


7. Allur innflutningur á ekki-hvítum skal stöðvaður. Við krefjumst þess að öllum ekki-hvítum sem nú búa í Bandaríkjunum skuli gert að yfirgefa landið og snúa aftur til upprunalands síns.


8. Allir ríkisborgarar skulu hafa jöfn réttindi og skyldur, án tillits til stéttar eða stöðu.


9. Það þarf að vera fyrsta skylda hvers ríkisborgara að vinna líkamleg eða andleg störf. Störf einstaklingsins mega ekki stangast á við vinnureglur samfélagsins og verða að vera fyrir hagsmuni heildarinnar.


Við krefjumst því:


10. Afnám tekna sem ekki hefur verið unnið fyrir með vinnu. Stöðvun vaxtaþrælkunar.


11. Í ljósi gífurlegra persónufórna og eigna sem krafist er af þjóðum í stríði þá teljum við að persónulegur hagnaður einstaklings af stríði skuli vera talinn sem glæpur gegn þjóðinni. Þess vegna krefjumst við miskunarlausrar endurheimtingu á öllum stríðshagnaði.


12. Við krefjumst Þjóðernisvæðingar allra fyrirtækja sem gerð hafa verið að hlutafélögum.


13. Við krefjumst endurskipulags hagkerfisins til að mæta þjóðlegum þörfum okkar.

Bann á öll Marxísk verkalýðsfélög og stofna í stað þeirra Þjóðernis Jafnaðarstefnu verkalýðsfélög.

Setningu laga um gróðaskiptingu í stórum iðnvæddum fyrirtækjum.

Sköpun lífsviðunandi launakjara.

Enduruppbyggingu á félagslegu öryggi og velferðarkerfinu sem fellst m.a.í að gera lyfjapróf á þeim sem þiggja bætur frá þjóðfélaginu.

Tafarlausa niðurfellingu skatta á öllum lífsnauðsynjavörum s.s. matvælum, fatnaði, húsnæði, lyfjum o.s.frv.

Breytingu á núverandi skatti yfir í flatan skatt byggðan á tekjum.


14. Við krefjumst þess að hinu svikula heilbrigðiskerfi verði umbylt.

Við krefjumst þess að því linni að fólki deyi vegna slakrar læknisþjónustu og rangrar lyfjameðferðar, slakrar frammistöðu læknasamtaka eða bresti í lögum vegna trygginga.

Sömuleiðis krefjumst við jákvæðrar þróunar í tryggingarmálum eldri borgarara og að lyfseðilsskyld lyf skuli lækkuð og gerð aðgengilegri.


15. Við krefjumst sköpunar og viðhalds á heilbrigðri millistétt, tafarlausri samfélagsvæðingu á stórum heildsöluverslunum og til ódýrs verðlags þeirra gagnvart smákaupmönnum og að hin mesta tillitsemi skuli sýnd til allra smákaupmanna í ríkis og sveitaskipulagi.


16. Við krefjumst þjóðskipulags til að mæta kröfum þjóðfélagsins, sem skal vera tvöfalt í eðli sínu:

Helsta endurskipulagningin skal felast í því að tryggja öllum ríkisborgurum húsnæði á viðráðanlegu verði. Flokkurinn stuðlar því opinberlega að aukinni einkaeign á eignum án skulda.

Samt sem áður styðjum við lagasetningu á eignarnámi á landi fyrir hagsmuni sveitarfélaga án endurgreiðslu þegar talið er nauðsynlegt. Á þetta einkum við um landsvæði sem hafa verið fengin með ólöglegum hætti eða ekki stjórnað í samræmi við bestu þarfir þjóðarinnar.

Við krefjumst afnáms landleigu, að hætt verði við allan eignarskatt og banni við öllum fjárfestingum á landi.

Annað landsskipulag okkar felst í að tryggja aukna umhverfisvernd.

Með því að setja til hliðar landsvæði fyrir villt dýralíf.

Með hreinsun á helstu náttúrusvæðum þjóðarinnar.

Með lagasetningu sem kemur í veg fyrir að andrúmsloftinu verði spillt með óæskilegum efnum.

Og fyrir áframhaldandi rannsóknum á vetni og orkustöðvum.


17. Við krefjumst tafarlausrar lögsóknar gegn þeim sem vinna gegn þjóðarhag. Morðingjar, nauðgarar, barnaníðingar, eiturlyfjasalar, eiturlyfjaneytendur og kynþáttasvikarar skulu sæta harðri refsingu burtséð frá trú þeirra eða kynþætti.


18. Við krefjumst þess að hinum Rómverku tilskipunarlögum, sem þjóna efnishyggju heimsvaldastefnu, verði skipt út fyrir Engil-Saxnesk almannalög.


19. Ríkið verður að hugleiða ítarlega endurskipulagningu menntakerfisins með það að markmiði að virkja betur harðduglega Bandaríkjamenn svo þeir geti náð enn betri menntun og árangri.

Stundaskrá allra menntastofnana verður að miðast við þarfir daglegs lífs fólks.

Skólarnir verða að kenna nemendum, strax við upphaf vitsmunaþroska, um ástand ríkisins í gegnum samfélagsfræði.

Við krefjumst menntunar fyrir gáfuð börn fátækra foreldra á kostnað ríkisins.


20. Ríkið verður að tryggja aukna lífsvernd með því að vernda mæður, börn og ófædda einstaklinga:

Með banni á fóstureyðingum nema ef um er að ræða vegna nauðgunnar, sifjaspells, kynþáttablöndunar eða þroskagalla.

Með því að banna barnaþrælkun, stöðva barnamisnotkun, alkólisma og eiturlyfjafíkn.

Með því að skapa aðstæður til að gera mögulega endurreisn kjarnafjölskyldunnar þar sem faðirinn vinnur á meðan móðirin er heimavinnandi og hugsar um börnin ef þeim hugnast svo.

Með því að koma í veg fyrir þá efnahagslegu ánauð sem fylgir fæðingu barna fyrir fjölskyldur og veita, samkvæmt skipulögðu kerfi, launahækkanir til þeirra sem eignast heilbrigð börn og þar með tryggja velsæld fjölskyldunnar að nýju.

Með því að tryggja enn frekar að heilbrigðisstuðull þjóðarinnar hækki, lög verði sett til að efla líkamlegt heilbrigði og tryggja nauðsynlega hreyfingu almennings með íþróttaiðkun, íþróttaklúbbar skulu styðja framtakið með líkamlegri þjálfun fyrir æsku landsins.


21. Við krefjumst þess að löghlýðnir borgarar megi eiga vopn.


22. Við krefjumst þess að her málaliða verði lagður niður, að hætt verði að ofnota her okkar sem “matur á hjólum” fyrir erlendar þjóðir sem þjóna okkur engum tilgangi. Stofnaður verði her, byggður á þjóðhollustu, fyrir vernd kynstofns og þjóðar. Her sem útilokar þá sem ekki eru ríkisborgarar og glæpamenn. Hin svokallaða “tilfinninga þjálfun” verður ekki notuð fyrir þann her.


23. Við krefjumst lögfræðilegs hernaðar gegn pólitískum lygum og útbreiðslu þeirra í fjölmiðlum. Til að skapa þjóðlegan fjölmiðil þá krefjumst við að:

(a) Allir ritstjórar og pennar í dagblöðum sem birtast á Ensku skuli vera ríkisborgarar.

(b) Ekkert Ó-Amerískt blað má gefa út án leyfis ríkisins. Ekki má skrifa þau á öðru tungumáli en Ensku.

(c) Ekki-Hvítum verði bannað með lögum að styrkja eða hafa áhrif á Bandarísk dagblöð. Refsingin við slíku broti skal vera stöðvun á dreifingu dagblaðsins og brottrekstur úr landinu fyrir þá Ekki-Bandaríkjamenn sem tóku þátt í lögbrotinu.

Útgáfa blaða sem ekki stuðla að þjóðarhag skal bönnuð. Við krefjumst sömuleiðis lögsóknar yfir þeim sem vinna gegn þjóðarhag í list eða öðrum skrifum. Banna skal einnig þá menningarviðburði sem uppfylla ekki kröfuna.

24. Við krefjumst algjörs trúfrelsis í ríkinu nema ef tilveru og tilfinningum hvíta kynstofnsins er ógnað. Flokkurinn berst gegn Gyðinglegri-Efnishyggju og er sannfærður um að þjóðin geti aðeins styrkt sig varanlega með eftirfarandi reglu. Hagsmunir almennings framar eiginhagsmunum.


25. Til að koma allri stefnuskránni í framkvæmd þá krefjumst við stofnunar sterkrar miðstýrðrar ríkisstjórnar fyrir þjóðina. Óumdeilanlegra yfirráða ríkisstjórnarinnar yfir allri þjóðinni og embættum hennar. Stofna skal ráð sem sjá til þess að lögum, settum af ríkisstjórninni, verði framfylgt.

Leiðtogar hreyfingarinnar lofa að vinna miskunarlaust og ef þörf krefur að fórna jafnvel eigin lífi til að koma stefnuskránni í framkvæmd.

 

Back to the Index page

  • Home


  • NSM88.COM National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307