25 TOČAKA AMERIČKOG NACIONAL SOCIJALIZMA

 
 
1. Mi zahtijevamo ujedinjenje svih Bijelaca u veliku Ameriku na osnovu prava nacionalnog samo-opredjeljenja.
 
2. Mi zahtijevamo jednaka prava za Američki narod u njenom poslovanju sa ostalim narodima, i opoziv iz Ujedinjenih Naroda, Sjeverno Atlantske Mirovne Organizacije, Svjetske Banke, Sjeverno Američkog Slobodnog Trgovačkog Ugovora, Svjetske Trgovačke Organizacije, i Međunarodnog Monetarnog Fonda.
 
3. Mi zahtijevamo zemlju i teritorije (kolonije) da hrane naše narod i da nasele višak populacije.
 
4. Samo član nacije može biti građanin države. Samo oni od čiste Bijele krvi, bezobzira na njihovu vjeroispovijest, mogu biti članovi nacije. Ne-građani mogu živjeti samo kao gosti i moraju biti podvrgnuti zakonima za strance. Prema tome, nijedan Židov ili peder ne može biti član nacije.
 
5. Pravo glasovanja za Državu, vladu i gospodarstvo bit će dopušteno samo građanima  SAD-a. Mi prema tome zahtijevamo da sve službene ustanove, bez obzira na vrstu, bilo gdje u naciji, u državi ili manjim mjestima, budu držane samo od građana. Mi se protivimo korumpiranom parlamentarnom običaju popunjavanja važnih pozicija u skladu sa stranačkim razmatranjima i specijalnim interesima bez-provjere njihovih karaktera ili osobnosti.
 
6. Mi zahtijevamo da primarna zadaća Države bude osiguravanje životnog prostora za svoje građane. Ako se dokaže da je nemoguće hranit čitavu populaciju, strane nacionalnosti (ne-građani) bit će deportirani.
 
7. Sva ne-Bijela imigracija mora biti spriječena. Mi zahtijevamo da svim ne-Bijelcima trenutno naseljeni u Americi bude naređeno da zauvijek napuste zemlju i vrate se u zemlju njihovog porijekla.
 
8. Svi građani imat će  jednaka prava i obveze, bez obzira na klasu ili položaj.
 
9. Primarna zadaća svakog građanina mora biti fizički ili mentalni rad. Djelatnost pojedinca ne smije skršiti okvire zajednice i biti za opće dobro.
 
Mi prema tome zahtijevamo:
 
10. Ukidanje prihoda zarađenih od interesnog ropstva i ukidanje istoga!
 
11. Glede ogromnog osobnog žrtvovanja života i imovine nacije kod bilo kojeg rata, osobna bogaćenja od rata moraju biti karakterizirana kao zločin protiv nacije. Mi prema tome zahtijevamo nemilosrdnu konfiskaciju(nacionalizaciju) cijelog ratnog profita.
 
12. Mi zahtijevamo nacionalizaciju svih poslova formiranih u korporacije. (zaklade)
 
13. Mi zahtijevamo da ekonomsku reforma odgovara našim nacionalnim zahtjevima,
Zabranu pro-marksističkih sindikata i njihovu zamjenu sa Nacional Socijalističkim trgovačkim sindikatima,
Prolazni zakon institucijske diobe profita u velikim industrijskim poduzećima;
Stvaranje pristojnih plaća u skladu sa čovjekovim dostojanstvom;
Rekonstrukciju socijalne sigurnosti i blagostanja koje uključuje testiranje lijekova na radnosposobnim primaocima socijalne pomoći;
Smjesta prekinut sve poreze na stvari od životne važnosti, kao što su hrana, odjeća, utočište, liječnička zaštita itd., i zamijeniti trenutni porezni sistem sa ravno-ratnim porezima zasnovanim na dodacima.
 
14. Mi zahtijevamo da izdajnički sistem zdravstvene njege bude u potpunosti revolucioniziran.
Mi zahtijevamo kraj statusa quo u kojem ljudi umiru ili trunu postrani u nedostatku odgovarajućeg tretmana zbog neuspješnog plaćanja njihova medicinskog pokrića, Zdravstvene Organizacije  ili police osiguranja.
 Mi ubuduće zahtijevamo ekstenzivan razvoj osiguranja za umirovljenike i da propisivanje lijekova bude napravljeno svima dostupno i pristupačno.
 
15. Mi zahtijevamo stvaranje i održavanje zdrave više srednje klase,
smjesta komunalizirati velike robne kuće i njihovo izdavanje povoljnih rata malim trgovcima, i tako da najveća stopa razmatranja bude pokazana svim malim trgovcima u mjestima države i komunalnim društvima.
 
16. Mi zahtijevamo da zemljišna reforma odgovara našim nacionalnim zahtjevima, tako da bude dvostruka u opsegu:
 
Primarna zemljišna reforma bit će da svi članovi nacije imaju(prime) dostojne domove. Stranka kao takva stoji eksplicitno za privatno vlasništvo.
Međutim, mi podržavamo prolaz zakona za oduzimanje zemljišta za komunalne svrhe bez odštete kada je to uistinu neophodno i obvezno oduzimanje nezakonito stečene ili neregistrirane zemlje u skladu sa nacionalnom dobrobiti. 
Mi ubuduće zahtijevamo ukidanje zemljišnih renti, ukidanje svih poreza na vlasništvo, i prohibiciju svih razmatranja u zemlji.
 
Sekundarna zemljišna reforma biti će očuvanje ekološkog integriteta nacije.
Postavljanje utočišta za izbjeglu floru i faunu, bolja zaštita nacionalnih prirodnih bogatstava i zakonom zaštićenih prirodnih područja, bolja zaštita životinja jer one nisu dužne patiti radi ljudske obijesti…
Čišćenjem urbanih, poljoprivrednih i vodnih naselja nacije.
Stvaranje zakonodavstva koje regulira dozu onečišćenja, otrova oslobođenih u atmosferu, ugljičnog dioksida i ostalih ozonu štetnih tvari koje izazivaju efekt staklenika.
 Nastavljanje istraživanja i razvoja čistog goriva i izvora energije.
 
17. Mi zahtijevamo nemilosrdno proganjanje svih onih čiji zločini štete općem dobru. Ubojice, silovatelji, pedofili, organizirani kriminalci, dileri droge, zelenaši, profiteri, izdajice domovine i rase, itd. moraju biti kažnjeni smrću, bez obzira na njihovu vjeroispovijest ili rasu.
 
18. Mi zahtijevamo da Rimski edikti zakon, koji dodvorava materijalističkom novom svjetskom poretku, bude zamijenjen Anglo-Saksonskim zajedničkim zakonom.
 
19. Država mora razmotriti potpunu rekonstrukciju našeg nacionalnog obrazovnog programa sa ciljem da svakom sposobnom i radišnom Amerikancima otvori sve dostupne mogućnosti za višu edukaciju i mogućnost napredovanja.
Nastavni plan svih obrazovnih ustanova mora biti donesen u skladu sa zahtjevima stvarnog života.
Cilj školovanja mora biti da se učeniku, počevši sa prvim znacima inteligencije, usađuju važnosti države i nacije kroz učenje o civilnim znanostima.
 Mi zahtijevamo da edukacija talentirane djece siromašnih roditelja, bezobzira na njihovu klasu ili zanimanje, bude o trošku države.
 
20. Država mora ustrajati na podizanju zdravstvenog standarda tako da zaštite majke, novorođenčad i dojenčad;
zabranu pobačaja i eutanazije, osim u slučajevima silovanja, incesta, rasnog miješanja ili mentalne retardiranosti.
Zabranu dječjeg rada i okončanje svakog zlostavljanja djeteta, alkoholizma i ovisnosti o drogama.
Postavljanje uvjeta za ponovnu uspostavu zdrave jezgrovite obitelji u kojoj otac radi dok majka ostaje kod kuće i vodi brigu o svojoj djeci.(ako oni to tako odaberu)
Oduzimanje ekonomskog tereta povezanog sa rađanjem djece i zamijeniti ga sa strukturnim sustavom podizanja prihoda onima koji na svijet donose zdravu djecu i tako vratiti blagostanje povezano sa djecom.
Buduće osiguranje da zdravstveni standardi nacije budu podignuti, zakonodavstvo će promovirati fizičku snagu i snabdijevati za obaveznu gimnastiku i šport, i ekstenzivno podržavati klubove koji su uključeni u fizički trening mladeži.
 
21. Mi zahtijevamo pravo nošenja oružja za građane koji se drže zakona.
 
22. Mi zahtijevamo ukidanje plaćeničke vojske, i kraj korištenja naše vojske kao “Topovskog Mesa”   u stranim zemljama bez vitalnog interesa za našu naciju; i formaciju prave nacionalne službe za obranu naše rase i nacije. Vojsku koja isključuje ne-Amerikance, kriminalce i treninge osjećajnosti.
 
23. Mi zahtijevamo legalno vođenje rata protiv opreznog političkog prosjačenje i njenog širenje u tisku. Da olakšamo stvaranje nacionalnog tiska mi zahtijevamo:
 
(a) Da svi izdavači i financijeri novina koje izlaze na Engleskom jeziku moraju biti članovi nacije;
 
(b) Da se ne-Američke novine ne mogu pojavljivati bez posebne dozvole od Države. One ne smiju biti pisane na Engleskom jeziku;
 
(c) Da se svim ne-Bijelcima zakonom zabrani financiranje i/ili utjecaj u Američkim novinama, i da kazna za prekršitelje tog zakona bude zabrana svih takvih novina, i trenutačna deportacija ne-Amerikanaca koji su u to umiješani.
 
Objavljivanje novina koje ne doprinose nacionalnom blagostanju  moraju biti zabranjene. Mi zahtijevamo legalno proganjanje svih nastojanja u umjetnosti i literaturi koje kvare naš nacionalni život, i zabranu kulturnih događaja koje nasilno krše ovaj zahtjev.
 
24. Mi zahtijevamo potpune vjerske slobode za sva opredjeljenja u Državi, ali samo za ona koja nisu prijetnja po opstanak, koja ne vrijeđaju moralna osjećanja Bijele rase i koja ne postoje iz čiste želje za profitom.
 
Stranka, kao takva, stoji za pozitivno Kršćanstvo, ali to ne čini njeno glavno opredjeljenje. To je borba protiv Židovsko-materijalističkog duha sa nama i bez nas, to je osiguranje da naša nacija može postići trajno ozdravljenje samo na osnovama ovog principa:
 
Zajedničko dobro prije sebičnog interesa.
 
25. Da provedemo program u djelo, mi zahtijevamo stvaranje snažne centralne nacionalne vlade za naciju; bezuvjetni autoritativni politički centralni parlament nad čitavom nacijom i njenim organizacijama; stvaranje povjerenstva u svrhu donošenja generalnog zakonika odobrenog od nacije i svih Američkih Država.
 
Vođe pokreta obećavaju da će raditi nemilosrdno-ako bude potrebno žrtvovati svoje osobne živote-da provedu ovaj program u djelo.

 

HomeNSM88.COM    National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307