25 Tez Amerykanskiego Narodowego Socjalizmu

1. Zadamy zjednoczenia wszystkich Aryjczyków i powstania Wielkiej Ameryki, zgodnie z prawem narodów do samostanowienia.

2. Zadamy równosci praw dla Aryjczyków w ich stosunkach handlowych z innymi narodami oraz natychmiastowej likwidacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Paktu Pólnocno-Atlantyckiego, Banku Swiatowego.

3. Zadamy ziemi i terytoriów (kolonii) w celu wyzywienia naszego narodu i osiedlenia ciagle wzrastajacej liczby ludnosci.

4. Tylko czlonkowie narodu moga byc obywatelami panstwa. A tylko ci, w którychzylach plynie czysto Aryjska krew, bez wzgledu na wyznanie, moga byc czlonkami narodu. Ten, kto nie jest obywatelem panstwa, moze mieszkac w Ameryce jedynie w charakterze goscia i musi byc traktowany jak podmiot prawa obcego panstwa. Dlatego zaden Zyd ani homoseksualista nie moze byc czlonkiem narodu.

5. Prawo wyborcze oraz cale prawodawstwo ma przyslugiwac wylacznie obywatelom panstwa. Dlatego zadamy, aby wszystkie urzedowe nominacje - obojetnie jakiego szczebla - przyznawano tylko obywatelom panstwa. Sprzeciwiamy sie korupcyjnym obyczajom obowiazujacym w parlamencie przy obsadzaniu stanowisk. Decyzje te powinno sie pozostawic Partii i podejmowac bez powolywania sie na osobowosc czy zdolnosci danej osoby.

6. Zadamy, aby panstwo uznalo za swój podstawowy obowiazek ozywienie przemyslu i poprawe warunków zycia obywateli panstwa. Jezeli wyzywienie calej ludnosci panstwa okaze sie niemozliwe, obcokrajowcy beda zmuszeni do opuszczenia Ameryki.

7. Nalezy uniemozliwic migracje wszystkim nie zaliczajacym sie do Bialej Rasy.Zadamy, aby na wszystkich nie-Aryjczyków, przebywajacych w Ameryce zostal nalozony obowiazek natychmiastowego powrotu do kraju swojego pochodzenia.

8. Wszyscy obywatele panstwa beda posiadali równe prawa i obowiazki.

9. Najwazniejsza powinnoscia kazdego obywatela panstwa powinna byc praca umyslowa albo fizyczna. Zakres dzialania jednostki nie moze kolidowac z interesami wiekszosci, ale powinien sie miescic w ramach spolecznych i sluzyc ogólowi.

Dlatego zadamy:

10. Niehonorowania dochodów nie osiagnietych przez prace.

11. Z uwagi na ogromne ofiary zycia i mienia, które pochlania wojna, osobiste wzbogacenie wskutek wojny bedzie uwazane za przestepstwo przeciwko narodowi. Dlategozadamy bezwzglednej konfiskaty wszelkich korzysci uzyskanych w takich okolicznosciach.

12. Zadamy nacjonalizacji wszelkich przedsiewziec, które dotychczas uksztaltowaly sie w formie kompanii (trustów).

13. Zadamy reformy ekonomicznej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami poprzez:

- natychmiastowe rozwiazanie pro-marksistowskich zwiazków handlowych i zastapienie ich Narodowo-Socjalistycznymi zwiazkami;

- wprowadzenie prawa instytucjonalizujacego podzial zysków w wielkich koncernach przemyslowych;

- ustanowienie godnej stawki minimalnej;

- ograniczenie dostepu do opieki spolecznej dla narkomanów poprzez wprowadzenie obowiazkowego poddawania sie testom;

- natychmiastowe zniesienie podatków od artykulów niezbednych do zycia takich jak pozywienie, odziez, mieszkanie, lekarstwa, etc.

- Przeksztalcenie obowiazujacego systemu podatkowego w podatek naliczany scisle od wysokosci dochodu.

14. Zadamy calkowitej reformy sluzby zdrowia.

Zadamy bezwzglednego zakonczenia obecnego status quo w którym obywatele skazani sa na smierc lub brak opieki medycznej ze wzgledu na niewyplacalnosc firmy ubezpieczeniowej.

Zadamy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku emerytalnym oraz niepelnosprawnych.

15. Zadamy stworzenia i utrzymania zdrowej sredniej klasy, natychmiastowego uspolecznienia nieruchomosci sluzacych dzialalnosci hurtowej i oddania ich w dzierzawe drobnym kupcom za niewielka oplata. Szczególna uwage nalezy zwrócic na drobnych dostawców dla panstwa, wladz okregowych i mniejszych miejscowosci.

16. Zadamy reformy wlasnosci ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi potrzebami.

- Pierwszy etap reformy polegal bedzie na zapewnieniu przystepnego kwaterunku wszystkim czlonkom narodu.

Opowiadamy sie za uchwaleniem prawa konfiskaty ziemi na cele spoleczne bez odszkodowania, zniesienia odsetek od pozyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemia.

Drugi etap reformy polegal bedzie na na zapewnieniu integralnosci Narodu pod wzgledem ekologicznym:

- poprzez dalsze tworzenie Parków Narodowych;

- poprzez oczyszcznie miejskich, rolniczych oraz hydrograficznych (wodnych) stref panstwa;

- poprzez stworzenie legislacji regulujacej dopuszczalne ilosci zanieczyszczen, tlenku wegla, gazów cieplarnianych i toksyn przedostajacych sie do atmosfery.

A takze poprzez kontynuacje prac nad alternatywnymi zródlami energii.

17. Zadamy stosowania bezwzglednych srodków prawnych wobec tych, których dzialalnosc jest sprzeczna z interesem spolecznym. Nikczemni
kryminalisci wystepujacy przeciwko narodowi- mordercy, gwalciciele, pedofile, dilerzy narkotyków, spekulanci, zdrajcy rasowi etc. musza byc karani smiercia, bez wzgledu na ich wyznanie czy rase.

18. Zadamy, aby prawo rzymskie, które sluzy materialistycznemu porzadkowi swiata, zastapic Anglo-Saskim systemem prawnym.

19. W celu stworzenia kazdemu zdolnemu i przedsiebiorczemu Aryjczykowi mozliwosci dalszego ksztalcenia sie i osiagania dzieki temu postepu - panstwo musi dokonac gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program nauki wszystkich instytucji
oswiatowych musi odpowiadac praktycznym potrzebom zycia codziennego. Rozumienie idei panstwa (panstwowa socjologia) musi byc przedmiotem nauczania i to od najmlodszych lat.Zadamy, aby panstwo dbalo o utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez wzgledu na ich
kategorie spoleczna czy zawód. Panstwo jest zobowiazane ksztalcic je na swój koszt.

20. Panstwo musi troszczyc sie o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez objecie opieka matki i dziecka.

- poprzez bezwzgledna delegalizacje aborcji i eutanazji z wykluczeniem przypadków gwaltu, kazirodztwa, mieszania ras czy niedorozwoju umyslowego plodu.

- poprzez zakaz pracy niepelnoletnich, ukrócenie przemocy wobec dzieci, alkoholizmu i narkomanii.

- poprzez stworzenie warunków dogodnych przywróceniu modelu tradycyjnej rodziny w której ojciec pracuje, matka zas zajmuje sie prowadzeniem domu.

- poprzez zniesienie ekonomicznego jarzma zwiazanego z posiadaniem dzieci.

- Wszelka legislacja powinna promowac wzrost sprawnosci fizycznej ustanawiajac w szkolach z mocy prawa obowiazek cwiczen gimnastycznych i uprawiania sportu, a takze przez udzielanie szerokiego poparcia klubom zajmujacym sie rozwojem fizycznym mlodziezy.

21. Zadamy prawa do posiadania broni dla praworzadnych obywateli.

22. Zadamy natychmiastowego zakonczenia wykorzystywania naszych sil zbrojnych na obcych ziemiach bez doraznych korzysci dla naszego narodu oraz powolania prawdziwej armii narodowej w celu obrony naszej Rasy i kraju. Armii niedopuszczajacej w swoje szeregi: nie-Aryjczyków i kryminalistów.

23. Zadamy podjecia srodków prawnych przeciwko Swiadomym klamstwom i oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez prase. W celu ulatwienia procesu tworzenia narodowej prasy domagamy sie:
a) aby wszyscy wydawcy gazet poslugujacy sie jezykiem angielskim i ich zastepcy byli czlonkami narodu;
b) aby wprowadzic obowiazek uzyskania specjalnej zgody panstwa na wydawanie gazet nie angielsko-jezycznych;
c) aby wszystkim, poza Aryjczykami, prawo zakazywalo udzialu finansowego lub wywierania wplywów w gazetach amerykanskich, a sankcja prawna za naruszenie tego przepisu prawa bylo zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osób zaangazowanych w takim przedsiewzieciu, a nie bedacych Aryjczykami. Nalezy zakazac wydawania prasy, która nie przyczynia sie do pomyslnosci narodu.
Domagamy sie stosowania srodków prawnych umozliwiajacych zwalczanie wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które wystepuja przeciwko wymienionym zadaniom.

24. Zadamy wolnosci dla wszystkich wyznan religijnych; jej granice stanowic beda bezpieczenstwo panstwa oraz wystapienia naruszajace poczucie moralnosci narodu. Partia, jako taka, popiera chrzescijanstwo, ale nie wiaze sie w kwestii wiary z zadna religia. Zwalcza w nas i poza namizydowskiego materialistycznego ducha i jest przekonana, ze nasz naród moze czerpac sile tylko z zasady: Interes ogólu ponad wlasnym.

25. W celu realizacji powyzszych zadan zadamy utworzenia silnego centralnego osrodka wladzy w panstwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana wladza politycznie scentralizowanego parlamentu ponad wszystkie Stany z ich organizacjami oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczególnych warstw spolecznych i zawodów w celu stosowania praw wprowadzonych przez Panstwo w róznych Stanach konfederacji.

Przywódcy Partii przysiegaja uczynic wszystko - nawet poswiecic zycie jezeli bedzie to konieczne - aby niezawodnie wywiazac sie z powyzszych zobowiazan.

Back to the Index page

Home


NSM88.ORG    National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307