25 θέσεις του αμερικανικού εθνικοσοσιαλισμού

1. Απαιτούμε την ένωση όλων των Λευκών σε μία μεγαλύτερη Αμερική, στη βάση
του δικαιώματος του εθνικού αυτοπροσδιορισμού.

2. Απαιτούμε ίσα δικαιώματα για τον αμερικανικό λαό στις συνδιαλλαγές του
με άλλα έθνη, και την κατάργηση του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της Παγκόσμιας Τράπεζας,
του Βορειοαμερικανικού Συμφώνου για το Ελεύθερο Εμπόριο, του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

3. Απαιτούμε γη και επικράτεια (αποικίες) για να τραφεί ο λαός μας και να
εγκατασταθεί ο πλεονάζων πληθυσμός.

4. Μόνο μέλη του έθνους μας μπορούν να είναι πολίτες του κράτους. Μέλη του
έθνους μπορούν να θεωρηθούν μόνο όσοι έχουν αμιγώς Λευκό αίμα, ανεξαρτήτως
πεποιθήσεων. Όσοι δεν δικαιούνται να είναι πολίτες, μπορούν να ζουν στην
Αμερική ως φιλοξενούμενοι και πρέπει να υπάγονται στη νομοθεσία περί
αλλοδαπών. Επίσης, κανείς Εβραίος ή ομοφυλόφιλος δεν μπορεί να είναι μέλος
του έθνους μας.

5. Το δικαίωμα του εκλέγειν όσον αφορά στην κυβέρνηση και το νομοθετικό
σώμα, μπορούν να το απολαμβάνουν μόνο πολίτες του κράτους.
Συνεπώς, απαιτούμε όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι, κάθε είδους, είτε είναι
διορισμένοι στην εθνική κυβέρνηση, είτε στην πολιτειακή αυτοδιοίκηση είτε
σε μικρότερες μονάδες, να είναι μόνο πολίτες του κράτους και όχι αλλοδαποί.
Αντιτιθέμεθα στη διεφθαρμένη κοινοβουλευτική συνήθεια, να γεμίζουν οι
θέσεις μόνο σύμφωνα με τα ειδικά και στενά συμφέροντα κάποιου κόμματος -
και όχι σε αντιστοιχία με τον χαρακτήρα και τις ικανότητες του
διοριζόμενου.

6. Απαιτούμε να αποτελεί πρώτιστο καθήκον του κράτους να παρέχει βιος στους
πολίτες του. Αν αποδειχτεί αδύνατον να τρέφεται ολόκληρος ο πληθυσμός, οι
αλλοδαποί (μη-πολίτες) θα επαναπατρίζονται στις χώρες τους.

7. Πρέπει να εμποδιστεί η εισδοχή μη Λευκών μεταναστών. Απαιτούμε όλοι οι
μη Λευκοί που κατοικούν σήμερα στην Αμερική να φύγουν από τη χώρα και να
επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

8. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως κοινωνικής
θέσης ή επαγγέλματος.

9. Πρώτο καθήκον κάθε πολίτη πρέπει να αποτελεί η σωματική ή πνευματική
εργασία. Οι δραστηριότητες του ατόμου δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση
με το πλαίσιο της κοινωνίας και πρέπει να έχουν ως στόχο το κοινό όφελος.

Ως εκ τούτου, απαιτούμε:

10. Την κατάργηση των εσόδων που δεν κερδίζονται από εργασία. Την
απαγόρευση της σκλαβιάς του τόκου.

11. Δεδομένων των τεράστιων προσωπικών θυσιών ζωής και περιουσίας που
απαιτούνται σε κάθε πόλεμο, ο πλουτισμός κάποιου κατά τη διάρκεια πολέμου
πρέπει να θεωρείται έγκλημα κατά της χώρας. Απαιτούμε, επομένως, την
κατάσχεση των κερδών πολέμου.

12. Απαιτούμε την εθνικοποίηση όλων των επιχειρήσεων που έχουν μετατραπεί
σε τραστ.

13. Απαιτούμε οικονομικές μεταρρυθμίσεις ανάλογες των συμφερόντων του
έθνους μας:
Την απαγόρευση των φιλομαρξιστικών σωματείων και την αντικατάστασή τους από
εθνικοσοσιαλιστικά.
Την ψήφιση νόμου που θα υπαγορεύει το μοίρασμα των κερδών στις μεγάλες
βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Την καθιέρωση αξιοπρεπούς μισθού.
Την αναδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, ώστε να προβλέπεται
εξέταση των δικαιούχων επιδόματος πρόνοιας, για χρήση ναρκωτικών.
Την άμεση παύση των φόρων για τα αγαθά πρώτης ανάγκης: τρόφιμα, ρουχισμό,
στέγαση, φάρμακα κλπ.
Την αντικατάσταση του τρέχοντος φορολογικού συστήματος με αναλογική
φορολόγηση καθενός ανάλογα με το εισόδημά του.

14. Απαιτούμε την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος υγείας.
Απαιτούμε να μπει τέλος στο να πεθαίνουν ή να σαπίζουν άνθρωποι από
πλημμελή ιατρική περίθαλψη, λόγω ανεπαρκούς κάλυψης από το ασφαλιστικό
σύστημα.
Απαιτούμε την περαιτέρω επέκταση της ασφάλισης στην τρίτη ηλικία και τα
συνταγογραφούμενα φάρμακα να είναι φθηνά και προσβάσιμα.

15. Απαιτούμε την δημιουργία και ύπαρξη μίας υγιούς μεσαίας τάξης, την
άμεση κοινωνικοποίηση των μεγάλων πολυκαταστημάτων και την μίσθωσή τους με
χαμηλό ενοίκιο σε μικρούς εμπόρους, και απαιτούμε πρώτη μέριμνα των
κρατικών και δημοτικών αρχών να αποτελούν οι μικρές επιχειρήσεις.

16. Απαιτούμε αναδασμό της γης, ανάλογα με τα συμφέροντα του έθνους μας, η
οποία θα έχει διττή φύση:
Ο πρωταρχικός αναδασμός της γης θα εξασφαλίσει πως κάθε μέλος του έθνους θα
έχει επαρκή έκταση για το σπίτι του. Το κόμμα, όπως φαίνεται, τάσσεται
ξεκάθαρα υπέρ της ατομικής ιδιοκτησίας.
Ωστόσο, υποστηρίζουμε την ψήφιση νόμου που θα επιτρέπει την δήμευση γης για
κοινωνικούς σκοπούς χωρίς αποζημίωση όταν κρίνεται απαραίτητο, σε
περιπτώσεις γης που αποκτήθηκε με άνομα μέσα ή που δεν διευθετείται σύμφωνα
με το κοινωνικό συμφέρον του έθνους.
Περαιτέρω, απαιτούμε την κατάργηση της ενοικίασης εδάφους, την κατάργηση
όλων των φόρων επί της περιουσίας και την απαγόρευση κάθε είδους
κερδοσκοπικής δραστηριότητας με αντικείμενο τη γη.
Ο δεύτερος αναδασμός της γης θα εξασφαλίσει την διατήρηση της
περιβαλλοντικής ακεραιότητας του έθνους:
Προβλέποντας εδάφη για δημιουργία καταφυγίων της άγριας ζωής.
Προβλέποντας καθαρισμό του αστικού, γεωργικού και υδροφόρου ορίζοντα του
έθνους.
Ρυθμίζοντας νομοθετικά την μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα ρύπων, διοξειδίου
του άνθρακα, αερίων του θερμοκηπίου και τοξινών που εκβάλλονται στην
ατμόσφαιρα.
Και εντείνοντας τις μελέτες κι έρευνες για την εύρεση και ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

17. Απαιτούμε την αμείλικτη δίωξη εκείνων, οι δραστηριότητες των οποίων
είναι επιζήμιες για το κοινό συμφέρον. Δολοφόνοι, βιαστές, παιδόφιλοι,
έμποροι ναρκωτικών, τοκογλύφοι, κερδοσκόποι, φυλετικοί προδότες κλπ πρέπει
να τιμωρούνται παραδειγματικά, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων ή φυλής.

18. Απαιτούμε το ρωμαϊκό δίκαιο, που υπηρετεί την υλιστική νέα παγκόσμια
τάξη, να αντικατασταθεί από το αγγλοσαξονικό κοινό δίκαιο.

19. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για την συστηματική αναμόρφωση ολόκληρου
του εκπαιδευτικού συστήματος του έθνους μας, με σκοπό να παρέχεται σε κάθε
ικανό και τίμια εργαζόμενο Αμερικανό η δυνατότητα να λάβει ανώτερη μόρφωση
και κατ' αυτόν τον τρόπο να προοδεύσει.
Τα προγράμματα όλων των εκπαιδευτικών οργανισμών πρέπει να είναι
εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.
Σκοπός του σχολείου πρέπει να είναι να παρέχει στον μαθητή, από τα πρώτα
στάδια της ανάπτυξής του, μια ιδέα περί της κατάστασης του έθνους, μέσω της
μελέτης των πολιτικών μαθημάτων.
Απαιτούμε την παροχή εκπαίδευσης σε χαρισματικά παιδιά άπορων γονέων,
ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή επαγγέλματος, με έξοδα του κράτους.

20. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει πως τα θεμέλια της υγείας του έθνους,
προστατεύοντας τις μητέρες, τα βρέφη και τα αγέννητα παιδιά:
Απαγορεύοντας την έκτρωση και την ευθανασία, εκτός από περιπτώσεις βιασμού,
αιμομιξίας, φυλετικής επιμειξίας ή διανοητικής καθυστέρησης.
Απαγορεύοντας την παιδική εργασία και βάζοντας τέλος στα κατάλοιπα της
παιδικής κακοποίησης, του αλκοολισμού και της χρήσης ναρκωτικών.
Δημιουργώντας συνθήκες που να καθιστούν εφικτή την εκ νέου εδραίωση της
πυρηνικής οικογένειας, όπου ο πατέρας εργάζεται ενώ η μητέρα μένει στο
σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά, αν αυτή είναι η επιθυμία όλων των μελών της
οικογένειας.
Απομακρύνοντας το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται μία γέννα και
αντικαθιστώντας το με ένα δομημένο σύστημα επιδότησης για όσους φέρνουν
στον κόσμο υγιή μωρά, επιστρέφοντας δηλαδή μέρος της ευλογίας που
συνεπάγεται για το έθνος η γέννηση ενός παιδιού.
Για να εξασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η υγεία του έθνους, πρέπει να
ψηφιστεί νομοθεσία που να προωθεί την φυσική αγωγή και να μεριμνά για
υποχρεωτική άσκηση και αθλητισμό και για την χρηματοδότηση συλλόγων που
ασχολούνται με την φυσική αγωγή των νέων.

21. Απαιτούμε το δικαίωμα να φέρουν όπλα οι νομοταγείς πολίτες.

22. Απαιτούμε την κατάργηση του μισθοφορικού στρατού και να μπει τέρμα στις
αποστολές του στρατού μας σε ξένες χώρες που δεν παρουσιάζουν κανένα ζωτικό
ενδιαφέρον για το έθνος μας. Απαιτούμε τον σχηματισμό μιας αληθινά εθνικής
υπηρεσίας ασφάλειας για την άμυνα της φυλής και του έθνους μας, από την
οποία θα αποκλείονται οι μη Αμερικανοί, οι εγκληματίες και οι βαριά
πάσχοντες.

23. Απαιτούμε νομικό πόλεμο κατά της σκόπιμης πολιτικής ψευδολογίας και της
αναμετάδοσής της από τον Τύπο. Για να εγκαθιδρύσουμε έναν αληθινά εθνικό
Τύπο, απαιτούμε:
Α. Όλοι οι εκδότες και συντάκτες των αγγλόφωνων εφημερίδων να είναι μέλη
του έθνους.
Β. Καμία μη αμερικανική εφημερίδα να μην επιτρέπεται να κυκλοφορεί, εκτός
αν έχει ειδική άδεια από το κράτος. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να
τυπώνεται στην αγγλική γλώσσα.
Γ. Οι μη Λευκοί θα απαγορεύεται από τον νόμο να συμμετέχουν οικονομικά ή να
επηρεάζουν τις αμερικανικές εφημερίδες, και η ποινή για παράβαση αυτού του
νόμου θα είναι το κλείσιμο της προκείμενης εφημερίδας και η άμεση απέλαση
όλων των εμπλεκόμενων μη Αμερικανών.
Η έκδοση εφημερίδων που θα αντίκεινται στο δημόσιο συμφέρον πρέπει να
απαγορεύεται. Απαιτούμε την νομική δίωξη όλων εκείνων των τάσεων στην τέχνη
και τη λογοτεχνία που διαφθείρουν την εθνική ζωή μας, και την καταστολή των
πολιτιστικών δρώμενων που παραβαίνουν αυτήν την απαίτηση.

24. Απαιτούμε απόλυτη θρησκευτική ελευθερία για όλα τα δόγματα εντός του
κράτους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύουν την ύπαρξη του έθνους και
δεν προσβάλλουν την ηθική της φυλής μας. Το κόμμα μας αντιμάχεται το
υλιστικό πνεύμα του Εβραίου εντός και εκτός μας και είναι πεπεισμένο ότι το
έθνος μας μπορεί να σφύζει από υγεία μόνο επί τη βάσει αυτής της αρχής: ότι
το δημόσιο συμφέρον προηγείται του ατομικού.

25. Για να τεθεί το όλο πρόγραμμα σε εφαρμογή, απαιτούμε την δημιουργία
ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης για το έθνος μας. Την άνευ όρων εξουσία της
κεντρικής βουλής επί του έθνους και των οργανισμών του. Και τον σχηματισμό
επιτροπών με σκοπό την ψήφιση των νόμων που θα ισχύουν στο έθνος και σε
κάθε πολιτεία.

Back to the Index page

  • Home


  • NSM88.ORG National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307