De 25 punten van Amerikaans Nationaal Socialisme.
 1. Wij eisen eendracht van alle ariŽrs in een groter Amerika op grond van het recht tot zelfbeschikking.
 2. Wij eisen gelijke rechten voor de Amerikaanse samenleving in samenwerkingen met andere naties, en de openbaring van de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdrag Organisatie, de Wereld Bank, de Noord Amerikaanse Vrij Handels Overeenkomst, de Wereld Handels Organisatie, en het Internationaal Monetair Fonds.
 3. Wij eisen territoria (kolonie) om onze samenleving te voeden en om een overschot aan bevolking te vestigen.
 4. Enkel leden van de natie mogen ingezetenen zijn van de staat. Enkel ariŽrs, van welk geloof dan ook mogen lid zijn van de natie. Niet ingezetenen mogen enkel als gasten in Amerika leven en moeten zich onderwerpen aan wetten voor vreemdelingen. Derhalve, kunnen joden of homoseksuelen geen lid worden van de natie.
 5. Stemrecht, wetgeving en regering zullen enkel voor ingezetenen toegankelijk zijn. Daarvoor eisen wij dat alle officiŽle afspraken in de natie, enkel worden gemaakt door ingezetenen. Wij zijn tegen de corrupte parlementaire gewoonte functies te vullen enkel om belangstelling te wekken bij partij compensatie en overeenstemming zonder rekening te houden met karakter of mogelijkheden.
 6. Wij eisen van de staat, levensonderhoud voor de ingezetenen zijn primaire taak te maken. Mocht het niet mogelijk blijken alle ingezetenen te voeden, zullen niet ingezetenen worden uitgezet.
 7. Alle niet arische immigratie moet voorkomen worden. Wij eisen dat alle momenteel niet arische die wonen in Amerika verzocht worden onmiddellijk de natie te verlaten, en terug keren naar het land van oorsprong.
 8. Alle ingezetenen zullen gelijke rechten en plichten hebben, ongeacht klasse of positie.
 9. Het zal de eerste plicht zijn van alle ingezetenen om lichamelijk of geestelijk werk te verrichten. De activiteiten van elk individu moeten niet tegenstrijdig zijn met de basis van de samenleving maar zullen dienen voor het gezamenlijk goed.
 10. Daarvoor eisen wij:

 11. De afschaffing van inkomen die niet verdiend zijn door werk. Het stoppen van de rente slavernij.
 12. Met blik op de enorme persoonlijke offers van leven en eigendom vereist van een natie door een oorlog, persoonlijke verrijking moet worden beschouwd als een misdaad tegen de natie. Daarvoor eisen wij dat alle oorlog winst meedogenloos in beslag genomen wordt.
 13. Wij eisen de naturalisatie van alle bedrijven die gevormd zijn naar een onderneming (stichting).
 14. Wij eisen een hervorming van de economie om aan de nationaal gestelde eisen te voldoen, het verbod van marxisme verenigingen en hun verdringen met Nationaal Socialistische handel verenigingen, het plaatsen van een wet voor winstverdeling in industriŽle grootmachten, de constructie van een leefbare belasting, het hervormen van sociale veiligheid en het gezamenlijk goed om drugs testen te verrichten voor ontvangers binnen het gezamenlijk goed, en de onmiddellijke stopzetting van de belasting op producten die van levensbelang zijn zoals, voedsel, kleding, onderdak, medicijnen, enz., en het vervangen van het huidige belasting systeem met een systeem gericht op inkomen.
 15. Wij eisen een ommekeer in het verraderlijke gezondheidszorg systeem. wij eisen een eind aan de manier waarop mensen sterven of wegrotten wegens gebrek aan een fatsoenlijke behandeling enkel door een gebrekkige medische dekking, gezondheid behoud organisatie, of verwondingen belijd verder eisen wij een uitgebreide ontwikkeling van verzekeringen voor bejaarden en dat medicijnen goedkoper en gemakkelijker aan te schaffen worden.
 16. Wij eisen de creatie en het onderhoud van een gezonde middel klasse, de onmiddellijke inbeslagname van groothandelaren en hun lease voor kleine handelaren met lage rente, en dat de uiterste consideratie zal worden getoond voor kleine handelaren in het plaatsen van staat en gemeente orders.
 17. Wij eisen een land hervorming passend voor onze nationale vereiste, ŤŤn die meer natuur bevat. De primaire land hervorming zal de leden van de natie verzekeren dat er betaalbare behuizing verkrijgbaar is. De partij bijvoorbeeld staat uitdrukkelijk voor privť terrein. Echter steunen wij de afschaffing van het recht voor onteigening van land voor gemeente doeleinden zonder compensatie waneer achtend nodig voor illegaal aangeschaft landgoed, of niet geadministreerd in overeenstemming met het nationaal gezamenlijk goed. verder eisen wij het afschaffen van de grond huur, het stopzetten van alle belastingen op eigendom, en een verbod op al het speculeren in landgoed. De secondeare land hervorming zal verzekeren dat de onkreukbaarheid in de omgeving van de natie bewaard blijft. Door land weg te zetten voor de nationale wildleven vluchtelingen. Door reiniging van stedelijk, landbouw, en hydrografie gedeelten van de natie. Door het creŽren vaneen wetgeving over regulering van de hoeveelheid vervuiling, koolstofdioxide, broeikasgassen, en zuren losgelaten in de atmosfeer. En voor voortzetting van onderzoek en ontwikkeling voor schone brandstoffen en energie bronnen.
 18. Wij eisen de meedogenloze vervolging van diegenen wiens activiteiten schadelijk zijn voor het gezamenlijk goed, Moordenaars, verkrachters, pedofielen, alledaagse criminelen, drugs dealers, woekeraars, afzetters, ras verraders, enz., moeten worden veroordeeld tot de doodstraf, welk ras of geloof dan ook.
 19. Wij eisen dat de romeinse bevelschrift wet, die staat voor een materialistische nieuwe wereld orde, word herplaatst door Angelsaksische hedendaagse wet.
 20. De staat moet algehele reconstructie van het nationale opleiding systeem overwegen met als doel de mogelijkheid van een hogere opleiding voor alle mogelijke en hardwerkende Amerikanen en op die manier vooruitgang verkrijgen. De leerplannen van alle scholen moeten in lijn gebracht worden met de vereis,te van het praktische leven. Het doel van een school moet zijn de leerling lessen geven over de geschiedenis van hun eigen staat en de natie. Wij eisen opleidingen voor intelligente kinderen van arme ouders, welk klasse of beroep dan ook, op kosten van de staat.
 21. De staat moet verzekeren dat de gemiddelde gezondheid omhoog gaat door het beschermen van moeders, minderjarigen, en de ongeboren. Door een verbod op abortus en euthanasie, derhalve in geval van verkrachting, incest, rasmixen, of achterlijkheid. Door verbod op kinderarbeid, drankzucht, en drugs verslaving. Door condities te creŽren om de reconstructie van het nucleaire gezin waarin de vader werkt terwijl de moeder thuis blijft om de kinderen een goede opvoeding te geven als ze daar voor kiezen. Door de verwijdering van de grote lasten post bij geboorte en die te vervangen met een structureel systeem dat opslag voorziet voor diegenen die geboorte geven aan gezonde baby's, en daarmee de zegen die gepaard gaat met een geboorte terug brengen. Om verder te verzekeren dat de gezondheid van de natie omhoog gaat, zal legalisatie gegeven worden promoveren van lichamelijke kracht en het voorzien van verplichte gymnastiek en sporten, en daarbij uitgebreide steun bieden aan clubs die de lichamelijke training van de jeugd voorzien.
 22. Wij eisen het recht om wapens te dragen voor gezagsgetrouwe ingezetenen.
 23. Wij eisen de afschaffing van het huurlingen leger, en een eind aan het teveel gebruiken van ons leger als zijnde een filantropische instelling in andere landen die geen noodzakelijk belang hebben bij de groei van de natie; en een formatie van nationaal leger voor de bescherming van ons ras en natie. …ťn exclusief, niet ingezetenen, criminelen, en gevoeligheid training.
 24. Wij eisen de legalisatie van strijden tegen bedachtzaam politici leugenachtigheid en z,n verspreiding doormiddel van de pers. Om de mogelijkheid te krijgen een nationale pers te creŽren eisen wij:

  (a) Dat alle schrijvers en donateurs van de krant die in de engelse taal uitkomt leden van de natie zijn.

  (b) Dat er geen niet Amerikaanse krant uit komt zonder de directe bevoegdheid van de staat. Zij mogen niet in de engelse taal geschreven worden.

  (c) Een wet die alle niet ingezetenen verbiedt financiŽle of andere invloed te hebben in Amerikaanse kranten, de straf voor overtreding van zo,n wet zal zijn de onderdrukking van de desbetreffende krant,en de onmiddellijke uitzetting van de desbetreffende niet ingezetenen. Het uitbrengen van literatuur die niet in overeenstemming komt met het nationaal gezamenlijk goed moet verboden worden. Wij eisen legalisatie voor de vervolging van diegenen wiens literatuur verderving zaait voor het nationaal leven, en de onderdrukking van culturele activiteiten die deze eis schaden.

 25. wij eisen absolute religieuze vrijheid voor alle kerkgenootschappen in de staat, mits deze het ariŽrs ras z,n morele gevoelens beledigd of het bestaan bedreigen. De partij, als zodanig, staat voor positief christendom,maar wijd zichzelf niet aan een specifieke kerkgenootschap. Wij zijn in strijd met de joodse materialistisch geest in en om ons heen, en wij zijn overtuigd dat onze natie permanente gezondheid kan behalen maar alleen vanuit het basis principe:

  het gezamenlijk goed voor eigenbelang.

 26. Om het gehele programma in werking te stellen, eisen wij de creatie van een centrale nationale regering voor de natie; onvoorwaardelijke autoriteit voor het politiek centraal parlement over de gehele natie en zijn organisaties; en de formaties van comitťs met als doel het uitvoeren van de centrale wetgeving doorgegeven door de natie en de vele Amerikaanse staten.

  De leiders van de beweging beloven om meedogenloos te werk te gaan, en als het nodig is zelfs hun eigen leven op te geven om dit programma te vertalen tot actie

  Back to the Index page

  HomeNSM88.COM    National Socialist Movement, P.O. Box 13768 Detroit, MI. 48213 (651) 659-6307